VÝKUP KOVOŠROTU
BÚRACIE PRACE
AUTO DOPRAVA

Našej spoločnosti veľmi záleží na spokojnosti našich zákazníkov, pričom úzkostlivo dbáme na ochranu životného prostredia. Sme si vedomí, že v súčasnosti musí byť vysoká kvalita úzko prepojená s ochranou životného prostredia. Z toho dôvodu je spoločnosť LIQUID RECYCLING, s.r.o. získala vo februári 2013 certifikát riadenia kvality ISO 9001 a certifikátu riadenia environmentu ISO 14001.